Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te openen. De inhoud die hier is opgenomen, wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht en handelsmerken. Neem de tijd om ons privacybeleid te lezen.

2. Gebruikslicentie Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijke gebruik van de groepschat, bestandsbeheerder op de website, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van de diensten, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: het materiaal wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de website te decompileren of reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere website of server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door de website worden beëindigd.

3. Disclaimer De inhoud van de website wordt geleverd "zoals deze is". We geven geen garanties, expliciet of impliciet, en wijzen hierbij alle andere garanties van de hand en ontkennen deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geven we geen garanties of doen we geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de inhoud op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke inhoud of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen n geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, als gevolg van bedrijfsonderbreking of strafrechtelijke vervolging die tegen u is ingediend) die voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid om de inhoud op de website te gebruiken, zelfs als wij of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Dit geldt voor het gebruik van onze chatrooms en filemanager. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten Het materiaal dat op de website wordt weergegeven, kan technische fouten, typefouten of afbeeldingsfouten bevatten. We garanderen niet dat de inhoud van de website juist, volledig of actueel is. We kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website zonder enige kennisgeving. We verbinden ons er echter niet toe de inhoud bij te werken.

6. Links We hebben niet alle sites gecontroleerd die zijn gelinkt vanaf haar website en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door ons. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Leeftijdsbeperkingen Over het algemeen is de minimumleeftijd voor deze website 13 jaar. Deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebruikers die zich niet aan de opgegeven leeftijdscategorie houden, aangezien deze informatie niet verifieerbaar is.

8. Haatdragende inhoud We tolereren geen enkele vorm van haatdragende of gewelddadige inhoud in onze chatrooms of op onze forums. Dit omvat bedreigingen, promotie van geweld of directe aanvallen op andere gebruikers op basis van etniciteit, ras, religie, seksuele geaardheid, religie, leeftijd, handicap, ernstige ziekten en geslacht. Het is gebruikers ook verboden haatdragende afbeeldingen te gebruiken voor hun profielfoto's/avatars. Dit omvat gebruikersnamen. Al dergelijke opmerkingen worden verwijderd wanneer ze worden opgemerkt of gerapporteerd aan onze medewerkers.

9. Illegale inhoud We tolereren geen enkele vorm van illegale inhoud in onze chatrooms of op onze forums. Het is gebruikers ook verboden om illegale afbeeldingen te gebruiken of te uploaden, waaronder kinderpornografie of andere illegale inhoud. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, profielfoto's/avatars en eventuele overdrachten of uploads van afbeeldingen. Dit omvat gebruikersnamen. Als u dit doet, kunt u worden geschopt, verbannen en, in sommige gevallen, worden gerapporteerd aan de politie. We zullen, naar ons beste vermogen, alle illegale inhoud verwijderen wanneer deze wordt ontdekt of aan ons wordt gemeld. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke inhoud, tenzij deze wordt opgemerkt en gerapporteerd aan onze medewerkers.

10. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden We kunnen deze gebruiksvoorwaarden voor onze website ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Opgemaakt te Den Haag 4 april 2022